ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนขัติยะวงษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565" ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,16:06   อ่าน 771 ครั้ง