ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนขัติยะวงษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565" ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,09:36   อ่าน 1806 ครั้ง