ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนร้บคณะครูนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด
สนามแข่งขันโรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ประเภทกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ยินดีต้อนร้บคณะครูนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,12:54   อ่าน 73 ครั้ง