ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนาท คำพมัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการขัติยะวงษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : -