ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนขัติยะวงษา ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ชื่อบุญชี ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา บัญชีเลขที่ : 293-0-68882-3 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน (อ่าน 640) 06 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 137) 26 ต.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนขัติยะวงษา เรื่อง แจ้งปิดเรียน (อ่าน 212) 04 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 397) 08 ม.ค. 64
กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 63 ระดับชั้น ม.1-ม.2 วันเสา (อ่าน 3429) 08 ต.ค. 63
วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนขัติยะวงษา นำโดยนายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษารับกา (อ่าน 4027) 27 ก.ย. 63
โรงเรียนขัติยะวงษา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทสถานศึกษามัธยม ขนาดกลาง (อ่าน 3465) 23 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 (อ่าน 3464) 08 ก.ย. 63
โรงเรียนขัติยะวงษา ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 (อ่าน 3555) 29 มิ.ย. 63