คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาย ค
ตำแหน่ง : ประธานกรรกการ