รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนขัติยะวงษา
หมู่ 17 บ้านไทยอุดม   ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043512950
Email : khattiywongsa101@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :