คณะผู้บริหาร

นายภูวนาท คำพมัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 095-1828811

นายสมพงษ์ ประภากรพิไล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0849524416

นางนพมาศ สุวรรณหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา